نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب کرونا هستند

ربات‌ها در بیمارستان‌های چین در مقابله با کرونا

نقش ربات‌ها در بیمارستان‌ های چین در مقابله با ویروس کرونا

با شیوع کرونا در کشور چین، پزشکان چینی سعی دارند تا از ربات ها بعنوان دستیار استفاده کنند. آمادگی کامل بیمارستان های چین برای مقابله با این ویروس باعث شده است تا بسیاری از آنها ربات های دستیار را به خدمت بگیرند.

3,910 بازدید