اخبار سایبری

ظرفیت شبکه ملی اطلاعات مصرف کاربران

ظرفیت ۵ برابری شبکه ملی اطلاعات برای مصرف کاربران

نائب رئیس هیئت مدیره ارتباطات زیرساخت گفت: ظرفیت زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ۵ برابر مصرف فعلی کاربران است و آمادگی ارائه این ظرفیت به ارائه‌دهندگان خدمات، طبق اهداف شورای فضای مجازی وجود دارد.

7,077 بازدید