نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب فیشینگ هستند

رمز دوم پویا

رمز دوم پویا و نارضایتی کاربران از روند اجرایی شدن این پروژه

رمز دوم پویا برای خریدهای بالای 100 هزار تومان قطعی شده است و این امر باعث نارضایتی بسیاری از کاربران آن را در پی داشته است. رمز دوم پویا و یا همان رمزهای یک بار مصرف برای جلوگیری از فیشینگ در کشور صورت گرفته و با وجود مشکلات فراوان به حالت اجرایی درآمده است.

2,025 بازدید